Zona d’Activitats Complementàries (ZAC)

Pol empresarial

És competència de la societat pública Aerocas el desenvolupament de la denominada Zona d’Activitats Complementàries (ZAC), que comprén una superfície de 208 hectàrees i on està previst l’emplaçament d’empreses relacionades amb l’aeronàutica i la logística, a més d’un altre tipus d’activitats industrials i econòmiques.

La ZAC està inclosa en el Pla Director de l’aeroport, que defineix dos àmbits d’actuació: la zona industrial, amb una superfície de 53,39 hectàrees; i la zona de reserva interior, amb una superfície de 154,98 hectàrees.

És objectiu estratègic d’Aerocas promoure en esta reserva de sòl un pol econòmic vinculat a l’aeroport. El desenvolupament de la ZAC es realitzarà per fases i en funció de la demanda empresarial.