Responsabilitat Social Corporativa i compromís amb el territori

  • És un objectiu prioritari contribuir al al desenvolupament sostenible i la vertebració del territori. Per això, Aerocas s’ha integrat, com a empresa associada, en la Confederació Empresarial Valenciana (CEV). A més, col·labora al costat de l’Agència Valenciana del Turisme i la Universitat Jaume I en la creació d’un pla de dinamització econòmica dels municipis de l’entorn de l’aeroport.

  • El consell d’administració d’Aerocas és un òrgan plural que dóna cabuda a representants d’institucions, empresaris i universitat.

  • Aerocas ha signat un acord marc de col·laboració amb la Universitat Jaume I, pel qual ambdues entitats es presten assessorament mutu, a través d’estudis i informes, i desenvolupen conjuntament projectes i programes de col·laboració, vinculant a l’alumnat de la UJI. En aquest últim aspecte, l’acord ha possibilitat que estudiants de la UJI realitzen pràctiques formatives en l’aeroport.

  • Aerocas està adherit al Codi Ètic del Turisme Valencià.

  • Aerocas està integrat en l’Associació Europea de Turisme (ETOA), una plataforma que agrupa més de 800 empreses i entitats del sector turístic del continent.

  • Existeix un compromís ferm amb l’entorn natural i Aerocas promou accions per a minimitzar els impactes mediambientals de l’aeroport. Desenvolupa un exhaustiu pla de seguiment ambiental i compta amb l’assessorament extern de col·lectius conservacionistes.

  • Aerocas vetla per l’accessibilitat de l’aeroport, de manera que estiga plenament adaptat i responga de forma adequada a les necessitats de les persones amb problemes de mobilitat. Compta amb l’assessorament de la Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe-Castelló).

  • Al costat de la comunitat educativa, es desenvolupa el projecte divulgatiu “l’Aeroport al col·le”, amb l’objectiu d’acostar l’aeroport als centres escolars.

  • Contribueix a la difusió de la cultura a través del projecte “Sala 30”, consistent en l’habilitació d’espais expositius en la terminal de passatgers, en col·laboració amb el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés.

  • Aeroport de Castelló (Aerocas) disposa d’un Pla d’Igualtat visat d’acord amb el Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell. La Generalitat ha concedit a Aerocas el segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”, de conformitat amb l’establert a l’Ordre 18/2010, de 18 d’agost, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Pot descarregar el diploma des d’ací.