Personal

Personal

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Pot descarregar-se ací la relació de llocs de treballs:

MASSA SALARIAL

Pot descarregar-se ací la massa salarial:

ALTS CÀRRECS – DIRECTOR GENERAL

Viatges

Obsequis

Oferta Pública de Empleo (OPE)

Bolsas Empleo Temporal