Perfil del contractant

Normativa

La contractació d’Aeropuerto de Castellón, SL està subjecta a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia , els transports i els serveis postals.

Els contractes que celebre Aeropuerto de Castellón, SL que, exclosos de l’aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, estiguen sotmesos a la LCSP.

Contractació

ATENCIÓ:
Per als procediments de contractació licitats per AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. han de consultar la Plataforma de Contractació del Sector Públic: www.contrataciondelestado.es