Airport Carbon Accreditation

Seguint la seua Política Ambiental i d’Eficiència Energètica, l’Aeroport de Castelló compta des de 2018 amb la certificació ACA (Airport Carbon Accreditation), en Nivell 1 “Inventari” o “Mapping”, en procés d’ascens a Nivell 2 “Reducció”.

ACA és una certificació que atorga el Consell Internacional d’Aeroports (ACI), consistent en un sistema d’acreditació basat en quatre nivells (Nivell 1 “Inventari”, Nivell 2 “Reducció”, Nivell 3 “Optimització” i Nivell 3+ “Neutralització”), que responen a compromisos progressius de reducció de les emissions de CO₂, tenint com a objectiu final aconseguir la neutralitat en carboni.

Amb esta publicació, s’obri este espai de la web de l’Aeroport de Castelló per a la comunicació dels avanços de l’Aeroport en el seu camí cap a la neutralitat en carboni, així com de recomanacions i missatges de sensibilització per als seus usuaris, per a comptar amb la seua col·laboració en este procés.

L’Aeroport de Castelló, en els últims anys, ha implantat una sèrie de mesures per a la minimització de la seua Petjada de Carboni, tant d’Abast 1 com d’Abast 2. Però, en què consistixen els Abastos 1 i 2?

Les emissions de Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH), segons el control de l’organització sobre les fonts emissores, es poden classificar en:

  • ABAST 1: Emissions directes de GEH, associades a fonts pròpies o que estan sota el control de l’aeroport: calderes, turbines, protecció contra incendis.

  • ABAST 2: Emissions indirectes de GEH, emissions de GEH associades a fonts sobre les quals l’organització no té control (igual que Abast 3); en este cas, derivades del consum d’electricitat generada externament.

  • ABAST 3: També emissions indirectes de GEH; en este cas, corresponents a la resta de fonts emissores (p. ex. aeronaus, passatgers, arrendataris…).